Vad erbjuder vi?

Carrias mål är utifrån varje barn och ungas särskilda förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till integration och positiv utveckling. Därför erbjuder vi våra jour- och familjehem stöd och rådgivning per telefon dygnet runt, kontinuerlig handledning och anpassade utbildningar. Carria  erbjuder periodrapporter som följer upp barnet/den unges utveckling och mående i familjehemmet.