Stödboende

Carria erbjuder stödboende kollektivt och i egna lägenheter. Insatsen syftar till att den unge efter tiden i stödboendet ska kunna klara sin dagliga livsföring, skolan eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk och en meningsfull fritid. Insatsen är individuellt anpassad utifrån den placerades behov av stöd. Den unge blir tilldelad en kvalificerad kontaktperson i samband med placering, kontaktpersonen fungerar som närmaste personal. Personal på Carria är tillgängliga telefonledes dygnet runt och kan snabbt befinna sig på plats hos de placerade vid behov. Det finns en även ett journummer som de placerade på stödboendet kan ringa. 

 

Målgrupp: Ungdomar 16-20 år

Område: Västra Götaland 

Övrigt: Vi har även träningslägenheter och boende utan stöd i Göteborg