Stödboende

Carria kommer att ge stöd för det placerade barnet/den unge när det kommer till den dagliga omsorgen vad gäller skola, hälso- och sjukvård, fritidsaktiviteter m.m. Vi erbjuder barnet/den unge pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen såsom handling, matlagning, städning och övriga hushållssysslor. Barnet/den unge får stöd att etablera och bibehålla sociala relationer och aktiviteter som kan bidra till en meningsfull vardag och fritid. Målet är att barnet/den unge efter en tid blir helt självständig och klarar den dagliga livsföringen på egen hand. På Carria erbjuds barnet/den unge fritidsaktiviteter, samhällsinformation, integrationshandledning och motiverande samtal. 

Vi erbjuder barnet/den unge stödinsatser utifrån dennes individuella behov och förutsättningar. Vistelsen  ska upplevas som meningsfull och ska byggas på förtroende och samarbete med barnet/den unge. Vidare ska barnets/den unges integritet och självbestämmande respekteras. 

Målgrupp: Flickor och pojkar 16-20 år

Område: Västra Götaland 

Övrigt: Vi har även träningslägenheter och boende utan stöd i Göteborg