Familjehem

Som familjehem blir du barnets nya familj från några månader till en hel uppväxt. För att tillgodose barn och ungas behov av omsorg är det viktigt att familjen har tid, engagemang och ett stort hjärta. Att bli familjehem är en insats som kan förändra  barn och ungas liv till det positiva. Som familjehem får man mycket tillbaka i form av kunskap, erfarenhet och glädje.

Jourhem

Ett jourhem tar emot  barn och unga under kortare tid och ibland med mycket kort varsel. Eftersom jourplaceringar nästan alltid är akuta behöver det oftast finnas en vuxen i familjen tillgänglig på heltid. Som jourhem behöver ni vara stresståliga, flexibla och kunna hantera ovisshet och osäkerhet. En del jourplaceringar kan övergå till familjehemsplaceringar.