Att vara familjehem

Carria Familjehem specialiserar sig på att rekrytera familjer som kan ta emot ensamkommande barn och unga. Vårt syfte är att tillhandahålla Socialtjänsten kvalitativa familjehem och etablera ett förtroendefullt och nära samarbete med involverade parter. Kvalitetsarbetet är centralt för oss, således eftersträvar vi hög kvalitet i våra rapporter, utredningar, uppföljningar och placeringar.

Som familjehem blir du barnets nya familj från några månader till en hel uppväxt. Familjehemmet ansvarar för barnets dagliga omsorg, skolgång, hälsa och andra behovsområden. Det är även viktigt att barnet får känslomässigt stöd samt möjlighet till integration och positiv utveckling. För att kunna erbjuda barnet en trygg, stabil och stadigvarande familjehemsplacering krävs det att familjen har tid, engagemang och ett stort hjärta.

Ersättning

Som familjehem får ni ett arvode som är skattepliktig, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Arvodet är inte a-kassagrundande eller innefattar semesterlön eller semesterersättning. Utöver arvodet erhåller ni en omkostnadsersättning som ska täcka konkreta utgifter för det placerade barnet. Omkostnadsersättningen är inte skattepliktig.

Omkostnadsersättningen är avsett att täcka följande kostnader:

  • Mat
  • Hygien
  • Boende
  • Kläder
  • Vardagsresor
  • Fritidsaktiviteter
  • Fickpengar