Att bli familjehem

Carrias Familjehems arbetssätt grundar sig i barnperspektivet, således är det viktigt att barnet ligger i fokus. Tillsammans med våra familjer erbjuder vi barn och unga en god omsorg, trygghet och stabilitet i våra placeringar. För att rekrytera högkvalitativa familjer gör vi en omfattande utredning där vi lär känna familjerna närmare. Utredningsprocessen bygger på flera steg i form av intresseanmälan, hembesök och djupintervju. 

Kriterier

Alla har möjlighet att ansöka om att bli familjehemsförälder. Huruvida du kan bli familjehem beror på ett stort antal faktorer som har att göra med din aktuella livssituation och dina levnadsvillkor. Vi efterfrågar stora såväl som små familjer med olika kulturella bakgrund.

Är du en trygg person med utrymme och engagemang? Vill du göra en insats som kan förändra ett barns liv till det positiva? Då är du välkommen att fylla i en intresseanmälan.