Carria startades med målet att bli ledande vårdverksamhet för barn och unga. Carria hjälper individer med behov av vård och omsorg till ett självständigare liv. Vi vill genom trygghet, kvalitet och engagemang skapa förutsättningar för att erbjuda målgruppen god omsorg och möjlighet till integration och positiv utveckling. 

 

Kvalitetsarbetet är centralt för oss, således eftersträvar vi hög kvalitet i våra rapporter, utredningar, uppföljningar och placeringar.